دانشگاههای اتریش

دانشگاه تکنیک گراتس Technische Universität Graz
آدرس 8010 Graz, Rechbauerstrasse 12
تلفن +43 316 873 - 0
فکس +43 316 873 - 6562
ایمیل info@TUGraz.at
پذیرش
شرایط دادن پذیرش
مدارک لازم
Zulassung
Voraussetzung
Erforderliche Dokumente
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.tugraz.at
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Graz
8010 Graz, Rechbauerstrasse 12
Tel.:: +43 316 873-5111
Fax: +43 316 873-5115
E: info@htu.tugraz.at
Web: htu.tugraz.at

دانشگاه تکنیک گراتس در سال ۱۸۱۱ تاًسبس شده و نزدیک به 12692 دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا