دانشگاههای اتریش

آکادمی هنرهای زیبای وین Akademie der Bildenden Künste Wien
آدرس (نقشه) 1010 Wien, Schillerplatz 3
تلفن +43 1 588 16-1818
فکس +43 1 588 16-1898
ایمیل studien@uni-ak.ac.at
پذیرش Zulassung
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.akbild.ac.at
بورس های تحصیلی و کمک های مالی Studentlife/Finanzielles
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی HochschülerInnenschaft
1010 Wien, Schillerplatz 1, E5
T: +43-1-588 16-3300
F: +43-1-7128773
E: oeh@akbild.ac.at
Web: ÖH
ویزا و اقامت Visum und Aufenthaltsgenehmigung

آکادمی هنرهای زیبای وین در سال ۱۶۹۲ تاًسبس شده و تقریباً ۱۳۱۸ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دازند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا