دانشگاههای اتریش

دانشگاه هنرهای کاربردی وین Universität für angewandte Kunst Wien
آدرس 1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2
تلفن +43 1 71133-2060
ایمیل studien@uni-ak.ac.at
پذیرش Zulassung
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.dieangewandte.at
بورس های تحصیلی و کمک های مالی Studentlife/Finanzielles
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی HochschülerInnenschaft
1010 Wienو Oskar Kokoschka-Platz 2
T: +43-1-71133-2270
F: +43-1-7128773
E: oeh_office@uni-ak.ac.at
Web: hufak.net

دانشگاه هنرهای کاربردی وین در سال ۱۸۶۷ تاًسبس شد و ۱۸۰۰ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دازند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا