دانشگاههای اتریش

دانشگاه یوهان کپلر لینز Johannes Kepler Universität Linz
آدرس 4040 Linz, Altenberger Straße 69
تلفن +43 732 2468-8218
فکس +43 732 2468 8822
ایمیل studium@jku.at
سایت دانشگاه www.jku.at
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سرویس دانشجویی Service und Beratung
مرکز مشاوره دانشجویی سندیکا HochschülerInnenschaft an der JKU Linz
4040 Linz, Altenbergerstraße 69
Tel.: +43 732 / 2468 / 8535 oder 1122
Fax: +43 0732 / 2468 / 9396
E-Mail: oeh@oeh.jku.at
Web: oeh.jku.at

دانشگاه یوهان کپلر لینز در سال ۱۹۶۶ تاسیس شده و بیش از ۳۰۰۰ نفر در این رانشگاه تحصیل می کنند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا