دانشگاههای اتریش

دانشگاه پزشکی گراتس Medizinische Universität Graz
آدرس 8036 Graz, Auenbruggerplatz 2
تلفن +43 316 385-71641
فکس +43 316 385-79632
ایمیل rektor@medunigraz.at
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.meduni-graz.at
پذیرش Zulassung
Abteilung Studium
8036 Graz, Mozartgasse 12
www.medunigraz.at/796 abteilungstudium
Tel.: 0043 316 380-4042
بورس های تحصیلی و کمک های مالی Studentlife/Finanzielles
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی HochschülerInnenschaft an der Medizinischen Universität Graz
8010 Graz, Stiftingtalstrasse 2
Tel.: +43 316 385-73080
Fax.: +43 316 385-73089
E: oeh-sekretariat@medunigraz.at
Web: www.oehmedgraz.at

فاکولته پزشکی گراتس در سال ۱۸۶۳ و دانشگاه پزشکی گراتس در سال ۲۰۰۴ تاًسبس شده و نزدیک به ۴۱۰۸ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا