دانشگاههای اتریش

دانشگاه خصوصی مودال Modoul University Vienna
آدرس 1190 Wien, Am Kahlenberg 1
تلفن +43 1 320 35 55-0
ایمیل admissions@modul.ac.at
پذیرش Zulassung Infos
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.modul.ac.at
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z

دانشگاه خصوصی مودال در سال ۲۰۰۷ تاًسبس شد و ۳۵۰ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا