دانشگاههای اتریش

دانشگاه هنر گراتس Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
آدرس 8010 Graz, Leonhardstraße 15
تلفن +43 316 389-0
ایمیل info@kug.ac.at
سایت دانشگاه www.kug.ac.at
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
بورس های تحصیلی و کمک های مالی و هزینه ها Studentlife/Finanzielles
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سرویس و دانلود Service und Downloads
مرکز مشاوره دانشجویی سندیکا HochschülerInnenschaft Kunstuniversität Graz
8010 Graz, Brandhofgasse 21
Tel.: +43 316 3891600
E-Mail: oeh@kug.ac.at
Web: oeh.kug.ac.at/

دانشگاه هنر گراتس در سال ۱۹۷۰ تاسیس شده و بیش از ۲۳۰۰ نفر در این رانشگاه به تحصیل اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا