دانشگاههای اتریش

دانشگاه خصوصی فنی وین Fachhochschule Technikum Wien (privat)
آدرس 1200 Wien, Höchstädtplatz 6
تلفن +43 1 333 40 77-0
تلفن از خارج از اتریش +43 1 333 40 77-333
تلفن مجانی از اتریش 0800 500 300
ایمیل جهت اطلاعات studienberatung@technikum-wien.at
ایمیل info@technikum-wien.at
پزیرش برای کارشناسی
شرایط پزیرش برای کارشناسی
Das Ansuchen um Zulassung zum Bachelorstudium
Voraussetzungen
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.technikum-wien.at
شهریه، بورس، و کمک های مالی Studiengebuehren Studienbeihilfen
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی HochschülerInnenschaft (ÖH Technikum Wien)
1200 Wien, Höchstädtplatz 6, BRC 5.10
Tel: +43-1-58801-DW
E-Mail: info@fh-twist.at
Web: www.fh-twist.at

ددانشگاه خصوصی فنی وین در سال ۱۹۹۴ تاًسبس شده و نزدیک به ۲۷۰۰ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا