دانشگاههای اتریش

دانشگاه وین Uni Wien
آدرس 1210 Wien, Veterinärplatz 1
ایمیل برای کارشناسی bachelor.zulassung@univie.ac.at
ایمیل برای کارشناسی ارشد master.zulassung@univie.ac.at
سایت دانشگاه www.univie.ac.at
سرویس دانشجویان services-fuer-studierende
دروس ارائه شده Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی oeh.univie.ac.at
لینک اطلاعات کامل دفتر پذیرش Referat Studienzulassung
مرکز مشاوره دانشجویی سندیکا Beratungszentrum der ÖH Uni Wien
Uni Campus, 1090 Wien, Spitalgasse 2, Hof 1
Tel.: +43 (0) 1 4277-19501
Fax: +43 (0) 1 4277-9195
E-Mail: oeh@oeh.univie.ac.at

دانشگاه وین یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپایی است که در ۱۲ مارس سال ۱۳۶۵ میلادی در کشور اتریش تاسیس شده و نزدیک به ۱۰۰۰۰ نفر در این رانشگاه به کار اشتغال دارند.