دانشگاههای اتریش

دانشگاه دامپزشکی وین Veterinärmedizinische Universität Wien
آدرس 1210 Wien, Veterinärplatz 1
تلفن +43 1 25077-0
فکس +43 1 25077-1090
ایمیل Ulla.Winkler@vetmeduni.ac.at
تماس برای پذیرش Ansprechpersonen/Studienreferat
سایت دانشگاه www.vetmeduni.ac.at
بورس های تحصیلی، جوایز و کمک های مالی Stipendien, Preise und Förderungen
کاتولوگ Vorlesungsverzeichnis
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی HochschülerInnenschaft der Veterinärmedizinischen Universität Wien (HVU)
دفتر پذیرش Studienzulassung
مرکز مشاوره دانشجویی سندیکا HochschülerInnenschaft der Veterinärmedizinischen Universität Wien (HVU)
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 650 6601701
Fax.: +43 (1) 25077-1790
E-Mail: vorsitz@hvu.vu-wien.ac.at

دانشگاه دانشگاه دامپزشکی وین در سال ۱۷۶۵ تاسیس شده و بیش از ۱۰۵۸ نفر در این رانشگاه به کار اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا